Burengeschillen

Advocaat voor een burengeschillen?

Wanneer u ruzie heeft met uw buren over een juridisch probleem, heeft u een advocaat nodig die sterk in zijn schoenen staat. Binnema Advocatuur is er dan voor u.

Geschillen tussen buren lopen hoog op
Geschillen tussen buren kunnen soms hoog oplopen. Binnema advocatuur heeft hierin veel ervaring opgedaan.

Erfdienstbaarheden, geschillen over de heg, ruzie over beplanting, overlast en eigendomclaims
Denk aan geschillen over erfdienstbaarheden (recht van overpad), geschillen over de heg of andere beplanting, terechte of onterechte eigendomsclaims op grond van de buren, overlast en andere veel voorkomende geschillen tussen buren. Vaak monden deze geschillen uit in gerechtelijke procedures. U heeft dan een advocaat nodig die strijd voor uw belang. Binnema advocatuur kan u hierbij helpen.

Burengeschil en rechtsbijstandsverzekering
Ook wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft mag u zelf kiezen voor een advocaat en ook dan kan Binnema advocatuur u dus als burenrechtspecialist helpen.

Gratis adviesgesprek aanvragen

Heeft u een ruzie met de buren of dreigt een burengeschil? Blijf er dan niet langer mee rondlopen maar neem vrijblijvend contact op met Binnema advocatuur voor een gratis kennismakingsgesprek.