Column Ljouwert – Huurbescherming

Huurbescherming

De wetgever sluit haar ogen niet voor de positie van zwakkere partijen in onze maatschappij. Het gaat daarbij niet alleen om door de wetgever getroffen sociale voorzieningen. Ook elders in de wet zijn regels opgenomen om (doorgaans) zwakkere partijen te beschermen. Zo ook in ons huurrechtstelsel voor woonruimte en bedrijfsruimte. Huurders en verhuurders zijn zich hiervan echter niet altijd bewust. Reden voor mij om hier iets meer over te vertellen.

Bij het opstellen van de huurwetgeving voor woonruimte en bedrijfsruimte is de wetgever uitgegaan van de klassieke machtsverdeling tussen de huurder en de verhuurder. De verhuurder wordt daarbij als de financieel sterkere en machtigere partij gezien en de huurder daarentegen als de zwakkere partij die volgens de wetgever bescherming nodig heeft. In werkelijkheid hoeft deze verdeling uiteraard niet zo te zijn. Dit is echter wel de kerngedachte in ons huurrechtstelsel.

Deze gedachte komt met name naar voren in allerlei beschermingsbepalingen in de huurwetgeving. Voor het geval de verhuurder de huurprijs wil verhogen, zijn speciale wettelijke regels opgesteld om de huurder daarbij te beschermen. Wanneer er gebreken zijn, heeft de huurder een sterkere positie. Verder heeft de huurder veel bescherming gekregen bij het beëindigen van een huurovereenkomst op initiatief van de verhuurder.

Wist u bijvoorbeeld dat wanneer u een huurovereenkomst sluit voor vaste periode, deze huurovereenkomst niet altijd direct eindigt? In beginsel eindigt zo’n huurovereenkomst niet van zichzelf op het einde van de overeengekomen. De verhuurder of huurder moet de huurovereenkomst daarvoor opzeggen. De bevoegdheid van de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen is daarbij in de wet behoorlijk beperkt. De consequentie daarvan is dat de huurder in een voordeligere positie komt en de verhuurder een huurder, die zich verder als huurder netjes gedraagt, niet snel uit de woning krijgt.

Huurders, verhuurders, maar ook zelfs verhuurmakelaars, zijn zich van deze speciale regels niet altijd bewust. Voor huurders is dat meestal voordelig, maar dit kan voor verhuurders tot onverwachte gevolgen leiden. Wanneer u als verhuurder bijvoorbeeld een pand voor beperkte duur wilt verhuren, zult u zich goed moeten realiseren wat u doet. U moet dan het risico voorkomen dat u ongewild toch gedurende langere tijd een huurder in uw pand moet dulden. Een verhuurder doet er dus goed aan zich hierover van tevoren door een deskundige te laten informeren. Voor een verhuurder kunnen vervelende situaties dan nog worden opgelost, of beter: worden voorkomen!

 

Lees meer columns van Tjerk zijn hand op de website van de Ljouwert: www.ljouwert.nu