De checklist: hoe sluit je een professioneel contract? Deel 1: Het doel van een schriftelijke overeenkomst

Het is iets dat wij allemaal wel eens doen: het sluiten van een overeenkomst. Koop je een brood bij de bakker dan sluit je een koopovereenkomst. Iedereen doet het dus. De één wat vaker dan de ander. Vooral ondernemers sluiten veelvuldig overeenkomsten. Overeenkomsten zijn de basis voor het verkopen van producten, het verlenen van (zakelijke) diensten of het in opdracht produceren van producten of bouwwerken.

Een mondeling gesloten overeenkomst is als uitgangspunt geldig, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen, maar toch is het verstandig een overeenkomst vast te leggen in een schriftelijk contract. Maar waarom is dat verstandig? En hoe sluit je als ondernemer een degelijk contract? In een reeks blogs zal ik op deze vragen antwoord geven zodat u zelf ook een professioneel contract kunt opstellen. Allereerst de vraag “waarom” het verstandig is een overeenkomst schriftelijk in een “contract” vast te leggen.

De eerste reden waarom je er goed aan doet overeenkomsten op papier te zetten, is dat het professioneel overkomt. De overeenkomst sluit je aan het begin van een samenwerking of voordat een product of dienst wordt geleverd. Als je dat op een correcte en professionele manier doet, schept dat vertrouwen. Je klant of samenwerkingspartner zal denken: “Deze man (of vrouw) heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. Daar ga ik met het volste vertrouwen mee in zee!”

Een andere reden is juridisch van aard. In de wet is bepaald dat een ondertekende overeenkomst “dwingend bewijs” oplevert. Wanneer vast staat dat uw contractspartij het contract heeft ondertekend, is het uitgangspunt in een gerechtelijke procedure dat wat in de overeenkomst staat ook daadwerkelijk tussen partijen is afgesproken. Dit voorkomt achteraf discussie over wat er is afgesproken. Het creëert dus zekerheid en voorkomt daardoor problemen achteraf. Het contract heeft dus een belangrijke bewijsfunctie. Ik zeg altijd maar zo: “inkt liegt niet!”

In een reeks blogs zal ik u uitleggen waaraan u moet denken als u een overeenkomst sluit en deze overeenkomst schriftelijk in een contract wilt vastleggen. Ditmaal heb ik twee belangrijke redenen genoemd waarom het verstandig is een overeenkomst op papier vast te leggen: één commerciële reden, namelijk een professionele en zakelijke uitstraling, en een juridische reden gelegen in de bewijskracht van een schriftelijke overeenkomst. In deel twee zal ik ingaan op de inhoud van het schriftelijke contract. Hopelijk tot de volgende keer!