De checklist: hoe sluit je een professioneel contract? Deel 2: De inhoud van een schriftelijke overeenkomst

In een reeks blogs leg ik uit hoe u een professioneel contract kunt opstellen. Vooral ondernemers sluiten veelvuldig overeenkomsten en het is dan goed als dat er professioneel en zakelijk uitziet. In mijn vorige blog heb ik uitgelegd dat dat de eerste reden is om ervoor te kiezen een overeenkomst schriftelijk vast te leggen in een contract. Daarnaast heb ik erop gewezen dat een schriftelijke overeenkomst een belangrijke bewijsfunctie heeft. “Inkt liegt niet!” Zoals ik in de conclusie van mijn vorige blog beloofde, zal ik nu ingaan op de inhoud van een schriftelijke overeenkomst en welke bepalingen daarin terug moeten komen.

Hoe sluit je als ondernemer een goed en professioneel contract? Dat is een vraag die vaak aan mij wordt gesteld. Dat hangt van het type contract af en van de setting waarin de overeenkomst wordt gesloten. Soms is het helemaal niet gebruikelijk een schriftelijk contract te sluiten. Denk aan een winkel waarin relatief goedkope producten aan de lopende band worden verkocht. Dan loont het niet de moeite – en de kosten – om daarvoor telkens vooraf een in veelvoud opgemaakt contract te tekenen. Wel is het in zo’n situatie verstandig goede algemene voorwaarden te hanteren. Daarover schreef ik al eens in een eerder artikel. Denk dus met name aan de contracten met een groter financieel belang waarvoor het wel zinvol is dit goed op papier te zetten.

Elk type overeenkomst heeft zo zijn specifieke bepalingen. Het gaat veelal om bepalingen die aansluiten op gebruiken en risico’s die spelen in een bepaalde branche. Zo zijn bij koopovereenkomsten garanties belangrijk of juist het uitsluiten van aansprakelijkheid. Bij overeenkomsten in de bouw zijn termijnen weer erg belangrijk en wat de consequenties zijn van termijnoverschrijdingen. Bij samenwerkingscontracten en overeenkomsten voor het verrichten van diensten gaat het vaak tot op de kleinste details om de inhoud van de te verrichten werkzaamheden en zal soms minutieus worden geregeld aan welke kwaliteitseisen de werkzaamheden moeten voldoen. In voorkomende gevallen wordt zelfs een aanvullend contract gesloten over de kwaliteit van te leveren diensten of producten. In jargon spreekt men dan van een “service-level agreement” of “product-level agreement”. Hoe interessant ik deze materie ook vind, voert het te ver hier nog dieper op in te gaan.

Welke bepalingen er in een overeenkomst schriftelijk moeten staan, hangt dus af van het type overeenkomst dat gesloten wordt. Ondernemers weten vaak wel welke soort overeenkomst zij sluiten en welke commerciële en organisatorische afspraken daarin moeten staan. Daarnaast moeten er ook bepaalde mee juridische afspraken in opgenomen worden. Welke bepalingen daarvoor kunnen dienen zal ik in mijn volgende blog behandelen.