De checklist: hoe sluit je een professioneel contract? Deel 5: algemene voorwaarden

In een aantal blogs leg ik u uit hoe u een professioneel contract opstelt. In mijn eerste blog legde ik uit dat het altijd verstandig is een overeenkomst schriftelijk vast te leggen in een contract. Een schriftelijke overeenkomst heeft namelijk een belangrijke bewijsfunctie. In mijn tweede blog ging ik in op de inhoud van de overeenkomst. In de derde blog gaf ik praktische tips en handvaten om een professioneel contract op te stellen. In mijn laatste blog zoomde ik in op de inhoud van het contract en noemde ik een aantal veel voorkomende bedingen. Nu zal ik ingaan op een ander belangrijk aspect dat speelt bij contracten, te weten de “algemene voorwaarden”. Ook wel de “kleine lettertjes” genoemd.

Algemene voorwaarden een handig middel

Veel ondernemers maken gebruik van algemene voorwaarden. Dat kan heel nuttig zijn. In algemene voorwaarden kunnen veel voorkomende onderwerpen geregeld worden. Veel standaardbedingen kunnen op die manier onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst zonder dat daar elke keer weer aandacht aan geschonken hoeft te worden in het kader van de onderhandelingen.

Op een juiste wijze mat algemene voorwaarden omgaan: van toepassing verklaren

Wel is het van groot belang dat op juiste wijze met de algemene voorwaarden wordt omgegaan. Zo moet in het contract worden aangegeven dat de algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op het desbetreffende contract. De algemene voorwaarden moet “van toepassing worden verklaard”, zoals dat in juridisch jargon heet.

Ter hand stelling algemene voorwaarden

Eveneens moet de contractspartij voor het ondertekenen van het contract een exemplaar van de algemene voorwaarden ontvangen en daar kennis van hebben kunnen nemen. Concreet houdt dit in dat voor het tekenen van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt overhandigd of toegestuurd. Het is in sommige gevallen ook voldoende om te vermelden waar de algemene voorwaarden te raadplegen zijn, zoals bijvoorbeeld op de website.

Vernietiging algemene voorwaarden

Voldoet u hier niet aan dan kan uw contractspartij de algemene voorwaarden “vernietigen”. Dat betekent dat de algemene voorwaarden na het inroepen van de vernietiging niet gelden. U kunt daar dan dus geen beroep meer op kunt doen. U kunt dan nog zo’n mooie set algemene voorwaarden hebben maar u heeft er dan helaas niks aan. Wees hier dus alert op.

Conclusie: algemene voorwaarden

Een handig middel om veel voorkomende bedingen op een overeenkomst van toepassing te verklaren zijn algemene voorwaarden. Veel standaardbedingen kunnen daarin opgenomen worden. Mits er goed mee gewerkt wordt, kunt u daar als ondernemer veel voordeel van hebben. Wees wel alert dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk in de schriftelijke overeenkomst van toepassing worden verklaard. Zorg ook dat uw contractspartij er vooraf kennis van heeft kunnen nemen. Voldoet u hier niet aan dan heeft u helemaal niks aan de algemene voorwaarden.

Deze blog over algemene voorwaarden is het sluitstuk om tot een professioneel contract te komen. In mijn volgende blog zal ik ter afsluiting van deze reeks dus geen nieuwe tips geven, maar in een korte samenvatting alle tips nog kort op een rijtje zetten. Zodoende heeft u alle tips en tricks om tot een goed en professioneel contract te komen.