mr. Tjerk Binnema

Over advocaat mr. Tjerk Binnema

Tjerk heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan op de rechtsgebieden waar ondernemers en particulieren tegenaan lopen. Met name op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoed. Zowel in vele gerechtelijke procedures als aan de onderhandelingstafel.

Daarnaast is Tjerk zeer bedreven in het voeren van incassoprocedures. Met name als het gaat om grote vorderingen waar de belangen extra groot zijn. Door het tactisch leggen van beslagen en door bijvoorbeeld op het juiste moment te kiezen voor een faillissementsaanvraag, bereikt Tjerk vaak het beoogde doel: betaling van uw geldvordering! Veel ondernemers en particulieren heeft Tjerk naar tevredenheid geholpen bij het oplossen van hun juridische problemen.

Tjerk is een gedreven en vakkundige advocaat. Tot het uiterste spant hij zich in voor zijn cliënt. Waar mogelijk zoekt hij de oplossing buiten de rechtszaal. Maar als er geprocedeerd wordt, gaat Tjerk er vol in. Tjerk wil winnen. Dat blijkt ook uit het feit dat hij in 2013 de Friese, de Noord-Nederlandse en de landelijke pleitwedstrijden voor advocaten won!

In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten staat Tjerk ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden:

  • Algemene Praktijk / Burgerlijk Recht
  • Huurrecht (bedrijfsruimte / woonruimte)
  • Verbintenissenrecht

Daarnaast is Tjerk als advocaat lid van een specialistenvereniging voor advocaten. Het betreft de specialistenvereniging Vereniging van incasso- en procesrechtadvocaten (VIA). Het betreft een specialistenvereniging waar enkel advocaten met voldoende kennis en ervaring op het gebied van procesrecht lid van mogen worden.

Tot slot is Tjerk als advocaat ook maatschappelijk betrokken. Als onbezoldigd bestuurder deelt hij zijn juridische kennis. In diverse tijdschriften worden columns en artikelen van Tjerk geplaatst. Op deze wijze deelt Tjerk zijn kennis met anderen.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Zoekt u een advocaat voor een juridisch geschil of incasso? Neem dan contact op voor een gratis intakegesprek.