In de media: Zwettekrant maart 2020

zwettekrant algemene voorwaarden

In de nieuwste editie van de Zwettekrant, heeft Tjerk een artikel geschreven over algemene voorwaarden. Leuk om weer in de ondernemerskrant met nieuws van De Zwette voor iedereen in Leeuwarden en omgeving te staan. Lees hieronder het gehele artikel:

Algemene voorwaarden: een musthave voor elke ondernemer!

Als advocaat adviseer ik veel ondernemers. Het is niet zo dat je als advocaat alleen maar procedeert in de rechtbank. Nee, meestal kan dat nu juist voorkomen worden door vooraf goede adviezen te geven ter voorkoming van problemen. Een vraag die ik nieuwe klanten daarom altijd stel, is of zij al gebruik maken van goede algemene voorwaarden. In mijn ogen is dat namelijk voor elke ondernemer een absolute musthave. Als antwoord krijg ik vaak de vraag: wat moet ik dan met die algemene voorwaarden? Het kan veel problemen voorkomen en zorgt ervoor dat je als ondernemer je zaken vooraf goed regelt.

Formeel gezien vormen algemene voorwaarden een document met standaard afspraken dat een ondernemer bij elke overeenkomst weer “op de overeenkomst van toepassing verklaart”, zoals dat in juridisch jargon wordt genoemd. Het betekent dat de tekst in de algemene voorwaarden onderdeel gaat uitmaken van de overeenkomst die een ondernemer sluit. Stel dat een bedrijf een keuken verkoopt. Vaak wordt dan een verkoopformulier ingevuld waar de algemene voorwaarden meestal op de achterzijde staan afgedrukt. Juist die algemene voorwaarden regelen veel van wat er met de klant wordt afgesproken.

Denk aan betalingstermijnen en de vraag wat er gebeurt als er onverhoopt niet of niet tijdig wordt betaald. Maar ook zaken als het omgaan met klachten. Voorts worden er in de wet bepaalde eisen gesteld wanneer je als ondernemer zaken doet met consumenten. De algemene voorwaarden zijn dan een goede plek om aan die eisen te voldoen. Iets dat met name aandacht verdient, is de verdeling van risico’s. Wat als er een keer iets fout gaat? Ben je dan als ondernemer volledig aansprakelijk of is het mogelijk om daarover afspraken te maken in deze algemene voorwaarden? Dat is zeker mogelijk en met een set goede algemene voorwaarden kunnen risico’s dus worden verkleind.

Wat bij algemene voorwaarden net zo belangrijk is als de inhoud, is de wijze waarop je er als ondernemer mee omgaat. Het enkel hebben van een set algemene voorwaarden die in je bureau ligt te verstoffen is niet voldoende. Bij het sluiten van elke overeenkomst moeten de algemene voorwaarden “van toepassing worden verklaard” en de algemene voorwaarden moeten voor het sluiten van de overeenkomst “ter hand worden gesteld”. Dat houdt in dat in de tekst van de overeenkomst staat dat op de desbetreffende overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn, een bepaling die de meeste mensen vast wel eens zijn tegengekomen. Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat degene met wie je het contract sluit voor het sluiten van de overeenkomst een set van de algemene voorwaarden heeft gekregen. Zo niet, dan kan de consequentie zijn dat de algemene voorwaarden helemaal niet gelden. Daarom verdient de manier waarop met algemene voorwaarden wordt gewerkt net zoveel aandacht als de inhoud.

Als advocaat vind ik het dus van groot belang dat mijn klanten met goede algemene voorwaarden werken. Zij kunnen daar veel voordeel van hebben en ik ben er dus een groot voorstander van om met goede algemene voorwaarden te werken. Wanneer ik een klant adviseer over algemene voorwaarden staat niet alleen de inhoud daarbij voorop, maar vooral ook de manier waarop er mee omgegaan wordt. Met name dat laatste is iets dat ik altijd samen met de ondernemer bespreek. Het is namelijk wel van belang dat zoiets goed in het bedrijfsproces wordt ingepast, zodat er op de werkvloer ook echt iets met de algemene voorwaarden wordt gedaan. Anders heb je er helemaal niks aan. Algemene voorwaarden zijn in mijn ogen dus een musthave voor elke ondernemer. Iets waar je als ondernemer zeker voordeel van zal hebben!

 

Deze en eerdere edities van De Zwettekrant vind je hier.