Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING BINNEMA ADVOCATUUR

 

Binnema Advocatuur kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Binnema Advocatuur en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of anderszins aan Binnema Advocatuur verstrekt.

 

Binnema Advocatuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

– uw voor- en achternaam

– uw adresgegevens

– uw telefoonnummer(s)

– uw e-mailadres

– uw IP-adres

– uw BSN-nummer

 

Binnema Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna genoemde gronden bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

  • Wettelijke verplichting;
  • Uitvoering overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • Gerechtvaardigd belang.

 

Binnema Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Binnema Advocatuur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit juridische dienstverlening. Eveneens kan Binnema Advocatuur uw gegevens verwerken met het doel uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting, wegens marketing- en communicatieactiviteiten en voor het innen van declaraties.

 

Binnema Advocatuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Binnema Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst tussen Binnema Advocatuur en u tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst van opdracht tot stand dan wordt uw dossier vijf jaar bewaard.

 

Op de website van Binnema Advocatuur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen, alsmede gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Binnema Advocatuur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Binnema Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Binnema Advocatuur verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Binnema Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s)van Binnema Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

 

De website van Binnema Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Binnema Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Binnema Advoctuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen

 

Op de website(s) biedt Binnema Advocatuur een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onderaan deze verklaring. Binnema Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Binnema Advocatuur dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@binnema-advocatuur.nl. Binnema Advocatuur zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Binnema Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Binnema Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Binnema Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Binnema Advocatuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Binnema Advocatuur verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met Binnema Advocatuur op via info@binnema-advocatuur.nl. www.binnema-advocatuur.nl is een website van Binnema Advocatuur.

 

Binnema Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Binnema Advocatuur is als volgt te bereiken:

 

Post- en vestigingsadres :

 

Postbus 8524

8903KM Leeuwarden

 

James Wattstraat 4, B2

8912 AR Leeuwarden

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 73791458

Telefoon : 058 2030193

E-mailadres : info@binnema-advocatuur.nl.