Incasso diensten

Binnema Advocatuur: tarieven incasso diensten

Indien een klant uw factuur niet betaalt zonder verweer is sprake van een “incassogeschil”. Binnema Advocatuur kan een vordering incasseren via een buitengerechtelijke incasso procedure. Indien uw debiteur alsnog niet betaalt, kan Binnema Advocatuur voor u een gerechtelijke incasso procedure opstarten.

Gratis incasso: meestal betaalt uw schuldenaar de kosten voor de incasso
Binnema advocatuur incasseert uw vordering op basis van de daarvoor door de wetgever vastgestelde tarieven. Uw debiteur dient de kosten van de incasso te betalen. Bij een geslaagde incasso kost het u dus niks! In feite doet Binnema advocatuur de incassoprocedure dan gratis.

Specifieke tarieven voor incasso

Meer specifiek gelden de volgende tarieven voor incasso:

Buitengerechtelijke incassokosten

Wanneer de buitengerechtelijke incasso ertoe leidt dat uw vordering wordt voldaan en uw schuldeiser de buitengerechtelijke kosten betaalt, rekent Binnema Advocatuur geen kosten voor honorarium. Enkel de “out of pocket kosten” zoals voor verzending van (aangetekende) post worden in rekening gebracht. Het bedrag aan buitengerechtelijk kosten dat uw debiteur verschuldigd is, komt toe aan Binnema Advocatuur. De incasso procedure kost u dan dus niks.

Indien uw debiteur de vordering niet of geheel of gedeeltelijk voldoet zonder de buitengerechtelijke kosten te vergoeden en de opdracht wordt ingetrokken, brengt Binnema Advocatuur voor de werkzaamheden een vergoeding van 10% van het door uw debiteur betaalde bedrag met een minimum van € 75,- exclusief BTW in rekening. Wanneer de incasso opdracht wordt ingetrokken voordat de debiteur uw vordering geheel of gedeeltelijk heeft voldaan en er zich ten tijde van het intrekken van de opdracht feiten voordoen waardoor er geen reële verwachting is dat uw debiteur in de toekomst geheel of gedeeltelijk zal betalen, brengt Binnema Advocatuur slechts het bedrag van € 75,- exclusief BTW in rekening.

 

Gerechtelijke incassokosten

Indien uw debiteur niet buiten rechte tot betaling overgaat, dient een procedure opgestart te worden. Binnema Advocatuur hanteert daarvoor de door de raad voor de rechtspraak vastgestelde bedragen. Dit bedrag dient uw wederpartij bij een veroordeling aan u te vergoeden. Vooraf zal Binnema Advocatuur u opgeven hoe hoog deze kosten zijn. Binnema Advocatuur brengt deze kosten vooraf in rekening. Wanneer uw debiteur u betaalt, ontvangt u zo deze kosten retour. Indien u de procedure verliest, uw schuldenaar uiteindelijk geen verhaal biedt of u de procedure intrekt, ontvangt u de aan Binnema Advocatuur betaalde bedragen niet retour.

Voor het opstarten van een procedure bent u eveneens kosten voor de deurwaarder en griffierecht voor de rechtbank verschuldigd. Ook deze kosten brengt Binnema Advocatuur vooraf in rekening. Wanneer uw debiteur u betaalt, ontvangt u zo deze kosten retour. Indien u de procedure verliest, uw schuldenaar uiteindelijk geen verhaal biedt of u de procedure intrekt, ontvangt u de aan Binnema Advocatuur betaalde bedragen niet retour.

Wanneer uw debiteur betaalt, kost een gerechtelijke procedure u in de meeste gevallen evenmin geld. Om te voorkomen dat u een gerechtelijke incassoprocedure start tegen een debiteur die niet betaalt, kan Binnema Advocatuur vooraf een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

 

Spoed Incasso

Indien u uw vordering op zeer korte termijn aan de rechter wilt voorleggen, kan dan als spoed incasso. Binnema Advocatuur start daarvoor een incasso kort geding op. Iets dat alleen een advocaat mag doen en een incassobureau niet kan doen. Dit is een effectief middel om snel betaald te worden.

Binnema Advocatuur maakt voor een spoed incasso afspraken op maat. Met de klant wordt afgesproken of gewerkt wordt op urenbasis of op basis van een vast bedrag/ fixed fee of dat Binnema Advocatuur een resultaat gerelateerde vergoeding krijgt.

Wilt u een spoed incasso opstarten om de zaak snel aan de rechter voor te leggen en bent u benieuwd wat dat kost? Neem dan vrijblijvend contact op met Binnema Advocatuur.

 

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat u een incasso opdracht geeft kunt u een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Binnema Advocatuur brengt daarvoor een bedrag van € 95,- exclusief BTW in rekening.

Indien u naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek ervoor kiest een incasso procedure op te starten, brengt Binnema Advocatuur geen kosten voor het haalbaarheidsonderzoek in rekening.

Conservatoir beslag

Binnema Advocatuur kan de rechtbank voorafgaand aan een gerechtelijke procedure om toestemming vragen om door een deurwaarder conservatoir beslag te laten leggen op de bezittingen van uw wederpartij. Binnema Advocatuur hanteert daarvoor de door de raad voor de rechtspraak vastgestelde tarieven. Indien u de procedure wint, zal de rechter uw wederpartij als uitgangspunt ook veroordelen in deze kosten. Zodoende betaalt uw wederpartij de kosten voor de werkzaamheden van Binnema Advocatuur.

Wilt u beslag laten leggen om te voorkomen dat uw wederpartij zijn bezittingen wegsluist en bent u benieuwd wat dat kost? Neem dan vrijblijvend contact op met Binnema Advocatuur.

Faillissementsaanvraag

Binnema Advocatuur kan de rechtbank met een faillissementsaanvraag verzoeken uw wederpartij failliet te verklaren. Binnema Advocatuur hanteert daarvoor de door de raad voor de rechtspraak vastgestelde tarieven. Indien het faillissement wordt uitgesproken zal de curator de kosten geheel of gedeeltelijk aan u vergoeden, tenzij daarvoor onvoldoende baten in de boedel van het faillissement aanwezig zijn. Houd er rekening mee dat dit in veel faillissementen het geval is. Wanneer het faillissement niet wordt uitgesproken omdat uw wederpartij alsnog wil betalen, dient uw wederpartij ook de kosten voor het aanvragen van het faillissement te betalen. Zodoende betaalt uw wederpartij de kosten voor de werkzaamheden van Binnema Advocatuur.

Wilt u het faillissement van uw wederpartij laten aanvragen om uw vordering te incasseren? Neem dan vrijblijvend contact op met Binnema Advocatuur.

Premium Incasso

Binnema Advocatuur kan het gehele buitengerechtelijke en gerechtelijke incassotraject voor uw onderneming uit handen nemen. Binnema Advocatuur zal daartoe ook uw algemene voorwaarden screenen en/of opstellen. Voordeel daarbij is dat ook andere juridische zaken dan alleen incasso goed geregeld worden. Ook geeft Binnema Advocatuur u de juiste aanmaningsbrieven en mag u het logo van Binnema Advocatuur op uw aanmaningen en website plaatsen. Uw debiteur zal daardoor eerder geneigd zijn te betalen. U krijgt dan eerder uw geld.

Voor de service Premium Incasso brengt Binnema Advocatuur een eenmalig bedrag van € 950,- exclusief in rekening. Daaronder valt het screenen en/of opstellen van uw algemene voorwaarden. Het aanleveren van standaard aanmaningen waarop het logo van Binnema Advocatuur is geplaatst. Voor buitengerechtelijke inacssowerkzaamheden en gerechtelijke incassowerkzaamheden gelden de daarvoor vastgestelde tarieven, maar krijgt u een korting van 5% op de uitgevoerde werkzaamheden.

Aanvullende kosten

De tarieven van Binnema Advocatuur zien op de werkzaamheden die Binnema advocatuur verricht. Aanvullende kosten, zoals kosten voor de rechtbank (griffierecht), kosten voor uittreksels uit registers of voor het inschakelen van een deurwaarder of deskundige, worden apart (en vooraf) in rekening gebracht en bent u eveneens verschuldigd.

Gratis adviesgesprek aanvragen

Heeft u een juridische vraag of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Binnema Advocatuur voor een gratis adviesgesprek.