Wanbetalers? Met deze remedies kunt u een vuist maken

Het is een fenomeen van alle tijden en komt overal voor: mensen die hun rekeningen niet betalen. Met name ondernemers worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met “wanbetalers”. Ondanks dat we al geruime tijd uit economische crisis zijn, neemt het aantal mensen dat hun rekeningen niet meer kan of wil betalen niet af. Wat kan een ondernemer hiertegen doen?

Voorkom onbetaalde vorderingen: laat je klanten vooraf betalen
De eerste oplossing is simpel. Vraag om “boter bij de vis”. Dit is met name verstandig wanneer je als ondernemer zaken doet met een onbekende. Je weet van tevoren niet wat voor vlees je dan in de kuip hebt. Betaling vooraf voorkomt dat mensen hun rekening achteraf niet betalen. Dit lijkt heel simpel, maar toch komt het heel veel voor dat ondernemers, meestal vanuit commercieel oogpunt, op de pof leveren, met alle consequenties van dien.

Voorkom onbetaalde vorderingen middels een voorschot
De tweede mogelijkheid bouwt voort op de eerste. Het is namelijk ook verstandig om te vragen om een voorschot. In de bouw en de zakelijke dienstverlening is dit heel gebruikelijk. Door de klant al een bedrag te laten aanbetalen, wordt het risico kleiner om later niet (volledig) betaald te worden.

Schakel een advocaat of incassobureau in
Ten slotte is het verstandig om je als ondernemer aan te sluiten bij een gespecialiseerde advocaat of gespecialiseerd incassobureau. Incassobureaus kunnen helpen bij het incasseren van relatief lage vorderingen.

De rol van de advocaat in een incassoprocedure
Wanneer het te incasseren bedrag hoger is of uw klant aangeeft niet te willen betalen en daarmee dus verweer voert, moet een advocaat de vordering voor u incasseren. Daar zijn diverse mogelijkheden voor waar een advocaat een ondernemer bij kan helpen.

 Gespecialiseerde incasso advocaat in Friesland, Groningen en Drenthe
Als ondernemer is het dus verstandig je ervan bewust te zijn dat er een reëel risico is dat klanten niet altijd (op tijd) betalen. Voorkom dit risico door vooraf goede afspraken te maken met een incassobureau of advocaat. Zij kunnen de vordering dan voor u incasseren wanneer u onverhoopt met een wanbetaler wordt geconfronteerd. Zoekt u een advocaat of incassobureau in Friesland, Groningen of Drenthe? Neem dan contact op met Binnema Advocatuur als gespecialiseerde incassoadvocaat voor raad en daad.