Privacy en AVG

Advocaat voor privacy en AVG gerelateerde zaken

Privacy regels moeten strikt worden nageleefd
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 2018 van kracht. De Europese regels aangaande privacy moeten ondernemers strikt naleven. Zo moet u de rechten van de personen van wie u persoonsgegevens gebruikt respecteren en hen daarover informeren. U

De benodigde privacyverklaring en registers
U dient een privacyverklaring te gebruiken. Eveneens moet u beschikken over een register van uw gegevensverwerking en een register waarin u eventuele datalekken vastlegt. Verwerkt iemand anders de persoonsgegevens namens u? Dan moet u een verwerkersovereenkomst sluiten.

Opstellen documenten AVG tegen vaste tarieven
Het is van groot belang dat u over deze documenten beschikt en dat de documenten een juiste inhoud hebben. Binnema advocatuur kan u hierbij helpen en tegen vaste gunstige tarieven deze documenten voor u opstellen. Vele ondernemers heeft Binnema advocatuur op dit gebied al geholpen

Gratis adviesgesprek aanvragen

Heeft u een vraag of geschil op het gebied van privacy of AVG? Bespreek uw probleem dan met een advocaat en neem vrijblijvend contact op met Binnema advocatuur voor een gratis intakegesprek.