Burengeschillen: beter voorkomen dan genezen! – Een geschil over de heg