Burengeschillen: beter voorkomen dan genezen! – Een geschil over de heg

Burenrecht is een juridisch erg interessant rechtsgebied. Er spelen veelal specifieke regels. Het is van belang dat je als advocaat weet waar je het over hebt. Het burenrecht is een grote uitdaging voor juristen. Maar hoe interessant het burenrecht vanuit juridisch perspectief ook is, niemand zit op burengeschillen te wachten. “Beter een goede buur dan een verre vriend” luidt immers een oud, maar zeer wijs Nederlands spreekwoord.

Burengeschillen kan je dus beter voorkomen dan genezen. Met name in de lente als iedereen weer actief in en om huis aan de slag gaat, laaien veel burengeschillen op. Daarom zal ik dit voorjaar in een aantal interessante blogs tips geven om burengeschillen te voorkomen. Ditmaal over “de heg”, een klassiek probleem dat vaak tot hoogoplopende burenruzies leidt. Om te zorgen dat u dat niet overkomt, zal ik een aantal veelvoorkomende situaties bespreken die vaak tot problemen leiden.

De afstand tot de erfgrens

Allereerst de vraag wanneer de heg wel of niet op de juiste afstand van de erfgrens is geplaatst. In de wet is bepaald dat dit minimaal 50 cm moet zijn. Blijf je met de heg buiten die afstand, dan zit je veilig.

Afwijking mogelijk in plaatselijke verordening

Gemeenten kunnen van de in de wet vastgestelde afstand afwijken in hun plaatselijke verordeningen. Soms zie je wel eens dat de afstand van een heg tot de erfgrens geen 50 cm is, maar dat de afstand tot de erfgrens nihil is. Dan is het dus toegestaan de heg tegen de erfgrens te plaatsen. De gemeente biedt dan in de algemene plaatselijke verordening meer ruimte dan in de wet. Om een burengeschil te voorkomen is het daarom belangrijk altijd even de gemeentelijke verordening te controleren.

De hoogte van de heg

Een andere vraag is hoe hoog de heg mag zijn. In de wet is niet specifiek een bepaling opgenomen waarin de hoogte van de heg is geregeld. Soms staat er wel iets in de eerder genoemde algemene plaatselijke verordening. Let daar dus goed op. Als daar niks in staat, betekent dat in alle gevallen echter niet dat de heg maar tot in de hemel mag blijven groeien. Ons burenrecht wordt namelijk ook gevormd door redelijkheid en billijkheid, meer in het bijzonder door het leerstuk van misbruik van bevoegdheid. Wanneer het voor de ene buur erg belastend is dat de andere buur zijn heg maar laat groeien, kan soms wel gevorderd worden dat de heggenschaar er op enig moment in gaat. Houd dus altijd rekening met de belangen van de buren.

Conclusie: voorkom ruzie over de heg

Het burenrecht is voor juristen erg interessant, maar niemand zit daadwerkelijk op een burenruzie te wachten. Daarom wat bruikbare tips om dat te voorkomen. Ditmaal met betrekking tot de heg, een notoire veroorzaker van burenruzies. Plaats de heg altijd op minimaal 50 cm van de erfgrens en zorg ervoor dat de heg niet zo hoog groeit dat uw buren er last van krijgen. Check ook altijd even de algemene plaatselijke verordening bij de gemeente. Hierin kunnen afwijkende afstanden staan tot de erfgrens en wordt soms ook iets bepaald met betrekking tot de maximale hoogte van de heg.