Burengeschillen: beter voorkomen dan genezen! Deel 2: Een burengeschil over de schutting