Verjaring: wat houdt deze juridische term precies in?

“De tijd tikt door”, met dit spreekwoord wordt bedoeld dat de mens op het verloop van de tijd geen grip heeft. Onze wetgever heeft met deze niet te betwisten waarheid in ons recht rekening gehouden. Enkel tijdsverloop kan tot allerlei juridische consequenties leiden.

Verjaring leidt tot nieuwe juridische situaties
Het bekendste voorbeeld in ons rechtssysteem is het juridische leerstuk van “verjaring”. Door enkel het verstrijken van een in de wet bepaalde termijn kan een nieuwe juridische situatie ontstaan. Zo kan iemand bijvoorbeeld eigenaar worden van iemand anders eigendom door het maar lang genoeg als zijn eigendom te gebruiken. Ook kan iemand door het verstrijken van de tijd soms niet langer worden aangesproken om een geldbedrag aan zijn schuldeiser te betalen. In deze voorbeelden is het als oorspronkelijke eigenaar of schuldeiser van belang u hier goed van bewust te zijn.

Verjaring in privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht
Dergelijke termijnen komen overal in ons recht voor. De genoemde voorbeelden komen uit het privaatrecht. In het bestuursrecht, dat de verhouding tussen burgers en overheid regelt, en in het strafrecht speelt verjaring ook een rol. Wanneer iemand bijvoorbeeld een strafbaar feit pleegt, maar de politie daar nooit achterkomt, zal er dus een moment zijn waarop het feit verjaard is. Zo kan iemand door maar lang genoeg stil te zitten de dans dus ontspringen.

Raadpleeg bij verjaring een advocaat
Enkel tijdsverloop kan dus tot een wijziging in juridische posities leiden. Dit ten nadele of ten voordele van de betrokkenen. Soms is stilzitten goed, maar u kunt uzelf hierdoor soms ook in de voet schieten. Het is goed u hiervan bewust te zijn en te bepalen wat in uw belang is: komt u in actie of zal de tijd het leren? Woont u in Friesland, Groningen of Drenthe? Neem voor zekerheid contact op met Binnema Advocatuur.