Nieuwe woning kopen? De 5 belangrijkste juridische aandachtspunten

De huizenmarkt is weer op een hoogtepunt en het aantal huizen dat wordt verkocht neemt nog steeds toe. Positief nieuws voor mensen die hun woning willen verkopen. Voor kopers het moment om nu toe te slaan. De aankoop van een huis is vaak de grootste aankoop die iemand in zijn leven doet. Het is dus van groot belang een goede beslissing te nemen. Het moet niet alleen de plek zijn waar je je fijn voelt, maar er zijn ook allerlei andere zaken waar je je druk over moet maken. Vanuit juridisch oogpunt zijn er ook een aantal dingen om bij stil te staan.

1. De onderzoeksplicht van de koper bij het kopen van een woning


Zo is het ten eerste van belang dat u goed onderzoek doet of laat doen naar de staat van de woning. Een verkoper heeft juridisch gezien een mededelingsplicht ten aanzien van gebreken aan de woning, maar op een koper rust ook een “onderzoeksplicht”. De koper moet zelf onderzoek doen naar de staat van de woning. Zo is het bijvoorbeeld verstandig een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Met name bij oudere huizen. Als dan later blijkt dat er een groot gebrek is, waardoor het huis niet bewoonbaar is, kan de verkoper je geen verwijt maken dat je het gebrek had moeten zien.

2. Schriftelijkheidsvereiste: een mondelinge koop van een woonhuis is niet bindend


Vervolgens is goed te weten dat een mondeling tot stand gekomen koopovereenkomst voor beide partijen niet bindend is. In de wet is bepaald dat bij de aankoop van een woning door een particulier de koopovereenkomst “schriftelijk” aangegaan moet worden. Pas zodra de handtekening op papier staat ben je dus gebonden aan de koopovereenkomst. Zonder handtekening kan je dus nog onder de koop uit. Dit geldt echter ook voor de verkoper. Komt er, nadat je het eens bent geworden over de prijs, iemand anders langs die meer biedt dan kan de verkoper aan deze andere partij verkopen.

3. De wettelijke bedenktijd van drie dagen


Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heb je als koper op grond van de wet drie dagen de tijd om over de koop na te denken en eventueel nog van de koop af te zien. Dit heet de “wettelijke bedenktijd van de koper”. Als je binnen drie dagen dus toch nog terugkomt op je keuze omdat het huis toch niet is wat je dacht, kun je dus nog zonder kleerscheuren van de koop af.

4. De hypotheek en financieringsvoorbehoud


Veelal zal er geld geleend moeten worden om de koopprijs van het huis te betalen. Er moet dan een “hypotheek” geregeld worden bij (meestal) een bank. Zodra je het huis koopt, is het vaak nog niet zeker of je de hypotheek wel of niet verstrekt krijgt. Je koopt het huis dan onder een zogenaamd “financieringsvoorbehoud”. Dit wordt meestal opgenomen in de koopovereenkomst door de makelaar, maar desondanks is het goed dat je daar zelf ook op toeziet. Door het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst op te nemen heb je gedurende een bepaalde tijd de gelegenheid om een hypotheek te regelen.

5. Roep het financieringsvoorbehoud tijdig in


Lukt dat binnen die termijn niet, dan moet je het financieringsvoorbehoud inroepen en kan je nog onder de koop uit. Je moet je echter wel voldoende inspannen om de lening rond te krijgen en dat moet je ook aan de verkoper aan kunnen tonen. Het is van groot belang dat je de termijn goed in de gaten houdt. Als je de termijn namelijk laat verstrijken maar de hypotheek niet rond krijgt, blijf je namelijk wel aan de koop hangen ondanks dat je geen geld hebt om het huis te betalen.

Raadpleeg een advocaat bij problemen
Leidt een aankoop van een huis toch tot problemen? Dan staan er grote belangen op het spel. Raadpleeg dan een advocaat. Waarschijnlijk kan die een hoop problemen voorkomen of oplossen. Woont u Friesland, Groningen of Drenthe en heeft u een juridische vraag of probleem over de aankoop van een huis? Neem dan contact op met Binnema Advocatuur.